3 октомври 2012 г.

Бакалски сметкиНа 1 работещ се пада 1 пенсионер. Осигурителната вноска за пенсия е 17%. Държавата дава 60% от парите за пенсии. Минималната заплата е 300 лв., а средната – 700 лв. Колко са минималната и средната пенсия? Как да ги повишим?

Решение:
300 лв. х 17% х (1 + 1,5) х 1 = 127 лв. минимална пенсия
700 лв. х 17% х (1 + 1,5) х 1 = 297 лв. средна пенсия

Обяснение: 1 работещ внася за 1 пенсионер -  300 лв. х 17%, държавата дава още 1,5 пъти по толкова (защото иначе ще е съвсем мизерна пенсията, не че е редно).

Как да повишим пенсиите?

Единият начин е да следваме бакалската сметка:
  1. Да се осигуряваме върху действителни заплати.
  2. Да повишим осигурителните вноски.
  3. Да повишим съотношението работещи/пенсионери като:
  • прекратим фалшивите ТЕЛК/инвалидни пенсии;
  • спрем ранното пенсиониране на здрави хора (с фуражки);
  • повишим пенсионната възраст до реалната, на която се спира работа.

Тогава възрастните хора ще имат достойни пенсии. Двойни (и пак ще са малки, знам).

Вторият начин (любимият ни "втори" начин) е велика реформаторска идея: да направим частни пенсионни фондове, да внасяме парите си там (по 1-2 милиарда лева годишно към момента) и те мъдро да ги управляват, за да ни гарантират достойна пенсия. Така ли е?


Напоследък се забелязва "подобрение": доходност от 2% над инфлация за последната година

Извинете, но 90% от българските граждани биха се справили по-добре от фонд мениджърите. Не, не по-добре: МНОГО по-добре.

Вървим, скъпи сънародници, от развала към провала.


Ако държавата е некадърна, а данъкоплатците - лъжливи, то фондовете ни са архинекадърни и архилъжливи.


Няма коментари:

Публикуване на коментар