29 декември 2011 г.

Полша, а не Естония!Мисля, че вече разбрахме - задава се дълга криза и изборът на правилен икономически модел е важен за живота на милиони българи за поне 10 години напред!

Кого да следваме?

Надживяхме гръцката "мечта" - да послъгваме, заемаме и мързелуваме.
Ирландия? Фалираха им банките и за ден загубиха статус на икономически "тигър".
Румънците.. и те са като нас и май по-зле става.

Тогава кого?

Естония? Тази мечтана страна, любимка на Георги Ангелов (ИПИ/Отворено общество): "Както в добрите времена, така и във времена на тежка криза Естония успя да защити имиджа си на балтийски тигър, да опровергае критиците и да постигне неща, смятани за невъзможни. Каква е рецептата за естонското изключение?" (повече тук).

Свидетели сме на класически пример на wishful thinking - да вярваш в това, което ти се иска да е истина. Естония е прекрасна страна, която като всички балтийски страни успя да възстанови демокрацията, създаде едно уредено и либерално общество. Въведе и електронно правителство (по-точно: електронно общество) за пример на целия свят.

Чудесно! Има много прекрасни неща, които можем да вземем от Естония. Но не и икономическата им политика.

Вижте това:


(Източник: Пол Кругман)

Графиката представя безпрецедентния икономически спад в балтийските страни:
- 4-5 пъти по-голям от българския;
- с 2 пъти по-висока безработица;
- с повишени данъци (истински повишени данъци, приятелю К.);
- с намалени заплати (не просто без бонуси, а с 20% намаление).

И с балансиран бюджет. Прекрасно!

В резултат на това от 2008 до 2010г.:
- БВП на глава от населението спада от 69% на 64% от средния за ЕС;
- индивидуалното потребление спада от 64% на 57% от средното за ЕС.

Вторият показател бил по-важен, повече тук. Не знам, не съм икономист. Това, което виждам е, че балтийските страни са европейски лидери по разрушаване на благосъстояние!

Как, за бога, да следваме техния пример!


А има и друга история. Неразказаната инстория на Полща, която не изпадна в рецесия! Полша, която в кризата:

- повиши БВП на глава от населението от 56% на 63% от средния за ЕС, а
- индивидуалното потребление - от 61% на 66% от средното за ЕС.

Да, време е да научим полски!

21 декември 2011 г.

Плоска лъжа за плоския данък"Ако сами не се похвалим, някой кой!" - на този принцип действат авторите на идеята за плоския данък (вижте Плоският данък – голям ефект).

Искам да напомня няколко фундаментални истини:
- Плоският данък върху печалбата не е въведен през 2007г.
- Плоският данък върху доходите УВЕЛИЧИ облагането на работещите.
- Плоският данък върху доходите е генератор на олигархия.

Плоският данък върху печалбата не е въведен през 2007г.
Той просто бе намален от 15% (ниско ниво) на 10% (много ниско ниво). България се лиши от приходи и резерви, които са ни нужни днес.

Нито един инвеститор не е заявил, че е привлечен от 10% данък и отблъснат от 15%. Инвеститорите се интересуват от генерирането на печалби и чак на 2-ро място от данъците. При търсена възвращаемост от 30% няма съществена разлика между данък 10 или 15%. А за държавата това е 1/3 пропуснати приходи.

Плоският данък върху доходите УВЕЛИЧИ облагането на работещите.
Плоският данък рязко повиши данъците на слабоплатените. През 2008г. - тези с доход до 400 лв. месечно; днес (като имаме предвид, че таблицата се актуализираше с инфлацията) - с доход до около 500 лв. месечно. Подобни доходи получават по-голямата част от българските граждани.

Представете си бедна жена, която е успяла да работи 10 месеца в годината за по 250 лв. месечно. Плоският данък - убиец й отнема 250 лв., които са БЕЗКРАЙНО ценни за нея. Предишният "несправедлив" данък я поставяше в категорията на необлагаемите минимални доходи.

Плоският данък намали нормативно признанатите разходи на доходите по граждански договори и договори с управление с 10% като увеличи данъчната основа с 11-15%.

При това положение да се твърди, че "до момента, над 95% от данъкоплатците вече са на печалба от плоския данък от 10%" е меганагло.

Обратно, твърдението, че приходите от данъка растат е съвсем вярно. Просто се пропуска добавката "растат за сметка на най-бедните слоеве от населението".

Плоският данък върху доходите е генератор на олигархия
95% от българската олигархия и 95% от едрата престъпност видя в плоския данък златна възможност за официализиране на доходите си и изпиране на откраднатото или необложеното. Таксите за това бяха жестоко подбити от намаления данък.

Намален само и единствено за хората с високи доходи.

Забележете, че авторите на идеята за плосък данък НИКОГА не поискаха 10% ДДС.

Осигуровките и ДДС са най-тежките РЕГРЕСИВНИ данъци:
- осигуровките намаляват при доход над 2000 лв.;
- ДДС е на практика регресивен данък върху доходите.

В България властва данъчна система за непрепорционално ниско облагане на богатите, която създава условия за рязка поляризация на обществото:
- според БНБ: "68% от всички спестявания са държани в само 4.8% от общия брой банкови сметки на граждани";
- според BASF: "над 80% от земята се обработва от 5300 фермери".

Подобна поляризация е не просто дълбоко нетипична за българското общество и аморална, тя е опасна за развитието ни.