15 април 2010 г.

Преглед на пресата

Днес съм в отпуск и тъй като не знам как да почивам правя неподходящи неща като: (а) среща в офиса и (б) прочит на пресата.

Какво чета (аз чета хартиен вестник все още, не съм се виртуализирал тотално):

Общината в Силистра затворила един от входовете на Математическата гимназия, защото .. "затвореният вход не отговарял на изискванията за отстояние 300 м от близките хазартни зали".
Моля? Я пак?
Входът не отговаря на изискванията или хазартните зали не отговарят на изискванията? Общината предпочита да затвори училището или хазартните зали?

Не знам от коя партия е кметът на Силистра. Нито председателят на общинския съвет.
Но искам да им кажа: вземете се в ръце, хора!

Още от .. пресата. Ралица Даскалова пише: "с икономически стимули, а не с доноси държавата трябва да накара човек да декларира наем [и да си плати данъка върху дохода]".
Джанъм, а защо само за наемодателите да имат стимул?

Защо да нямам стимул и аз?
Тази седмица си подадох данъчната декларация, та още ми държи.

Накратко .. хората трябва да свикнат  да си плащат данъците .. 10% е много нисък данък. Няма накъде по-нисък. Ако не го не плащате .. не знам какво ще сте склонен да платите.

А държавата трябва да функционира. Ако бяхме страна с почтени граждани, щяхме да събираме повече преки данъци. Не сме такава, затова залагаме на косвените, прикрити форми на облагане.

И накрая .. министър Симеон Дянков! Завърнал се в своята родна Ловешка гимназия (помните "Вчера", нали? е, те това е тя) .. та министър Дянков казал: всичко, което очаква абитуриентите е оптимистично, тъй като завършват училище в период на излизане от кризата.
Ура! Или "да бе, да"?

Аз самият завърших средно образование през 1990г. Период на навлизане в една зловеща криза. И не съжалявам. Пропуснах много неща, но научих ценни уроци.
Живот и здраве, днешните абитуриенти също ще научат урока на живота.

Бъдете щастливи, момичета и момчета!

Няма коментари:

Публикуване на коментар