9 април 2013 г.

Етично или икономично?В наши времена властва мнението, че икономиката има свои (тайнствени) закони и ако искаме богато и хармонично общество трябва да ги следваме, защото "това е положението".

Истината е малко по-различна: икономиката е наука за поведението на хората. И като такава тя се подчинява първо на законите на човешките взаимоотношения, които са обект на философски обсъждания от хилядолетия. (Да, икономиката е част от философията.)

Но нека се върнем към истинската наука, която прави експерименти и разсъждава СЛЕД като види данните (идеолозите разсъждават без данни).

Експериментът "Ултиматум". Ръководителят на експеримента К. дава задача на П. и Р. да разпределят 100 лева по следния начин: П. предлага на Р. определена сума като Р. решава дали ще я приеме. Ако я приеме - парите се разпределят по предложения начин. Ако не я приеме - никой не получава пари.

Икономическата теория твърди, че П. трябва да предложи на Р. 1 лев. (Нужни са били десетилетия да се стисне до този.. тъп извод. Раздадени са и Нобелови награди.) Р. трябвало да приеме, защото си повишава благосъстоянието, а П. трябвало да предложи толкова, защото така си максимизира благосъстоянието.

Да, ама не!

1. Повечето хора НЕ предлагат 1 лев или подобно. Предлагат 40-50 лева.
2. Повечето хора НЕ приемат оферта под 30 лева.

Последното икономистите определят като "нерационално поведение".


МОЛЯ?

Призовавам всички коментиращи икономика да разберат, че хората ИЗИСКВАТ справедливост. Впрочем и маймуните (с тях също е правен подобен експеримент).

Да, вероятно, ако Р. има гладни деца ще приеме не 30, ами 20, 10, дори в крайна ситуация 3 лева. Но това не означава, че приема ситуацията за справедлива.

ТО ЕСТ

Наличието на определен икономически факт не го прави справедлив.


Ама ще кажете, това са експерименти. Какви са тия К., П. и Р.? 

Може би това са клиентът, предприемачът и работникът. Парите винаги идват от клиента. И ако предприемачът и работникът не се съгласят по плана на първия, никой няма да получи парите на клиента.

И не, обществото не приема разпределение 2:1 за справедливо. И да, понякога разпределението е 9:1 - в САЩ 90% от икономическия ръст се "усвоява" от 1% от населението.

Но.. "няма лошо ... стига по-бедните да стават по-богати" (К.Павлов). Нека свикнат и приемат своя 1 лев.

Аа, ето и 5 лева социални помощи. Кажи, кажи едно благодаря де!

1 коментар: